På Greverud har Oppegård kommune bygget et ganske pent sykehjem hvis grønne lunger og tilrettelagte boligmiljø for eldre mennesker faktisk inviterer til en aldri så liten fotografering. For det kan saktens gjøres verre enn dette, ikke sant?

Design/Arkitektur i Oppegård: