Refleksjoner om design og betydningen av den.

På 90 sekunder.